Bộ khóa an toàn Master Lock 1457E410KA

  Hộp đựng an toàn S1017 bao gồm các nội dung sau:
  – 3 x 410RED Khóa móc tương tự Zenex
  – Bộ ngắt mạch nhỏ gọn 1 x 7C5RED
  – 1 x 420 khóa thép
  – 1 x 427 có dán snap-on (màu đỏ)
  – 2 x 491B Grip Khóa ngắt mạch chặt – cho các nút ngắt rộng hoặc cao
  – 3 x 493B Grip Khóa ngắt mạch chặt – để bật tắt bộ ngắt kích thước tiêu chuẩn
  – 1 x 496B Công tắc bật tắt tường đa năng (và công tắc mái chèo)
  – 1 x túi 497A (Túi chứa 12 thẻ Nguy hiểm không vận hành thẻ khóa)

  Danh mục: