Găng tay cách điện từ 1KV-36KV

Tên sản phẩm: Găng tay cách điện từ 1kv – 36 kv
Mã sản phẩm: CD-03