Quần áo chống hóa chất Microgard 2300 Plus

Thương hiệu: Ansell

Model: Microgard 2300+

Tiêu chuẩn

TYPE 3 EN14605 Bảo vệ khỏi chất lỏng phun trực tiếp với áp lực cao

TYPE 4 EN14605 Bảo vệ khỏi chất lỏng dạng phun sương

TYPE 5 EN ISO 13982-1 Bảo vệ cơ thể khỏi các vật thể dạng rắn trong không khí

EN14126 Bảo vệ khỏi các tác nhân lây nhiễm

EN1073-2 Bảo vệ khỏi tác nhân phóng xạ cấp độ 1

EN1149-5 Chống tĩnh điện