Ủng nhựa đen 819

Mã số: 819
Chất liệu: Nhựa PVC
Nhà sản xuất: Thùy Dương
Tiêu chuẩn sản phẩmTCVN 6410:1998
Danh mục: