Viking V1

    Thương hiệu: Honeywell

    Mã sản phẩm: Viking V1

    Độ giảm ồn: SNR – 30dB

    Tiêu chuẩn: ISO 9001 / 2000